Genel Müdürlük ve İlaç Sektörü

SURYAPI & AKEL İŞ MERKEZİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad: No 6
34805 Kavacık - Beykoz - İstanbul

0 850 470 0 111 Novartis İletişim Merkezi (NİM)
0(216) 681 20 00
0(216) 681 20 77

Kurtköy İlaç Fabrikası

Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Cad.
Elif Sok. No:2 34912
Kurtköy - Pendik - İstanbul

0(216) 560 10 00

İletişim Formu

Bize iletmek istediğiniz mesajlarınız için İletişim Formu’nu kullanabilirsiniz.
Hastalıklar ve kullandığınız ilaçlar ile ilgili sorularınızı (ilaç kullanımına bağlı gelişen istenmeyen olaylar hariç olmak üzere )
doktorunuza danışmanızı rica eder, bu tür sorularınıza Sağlık Bakanlığı ve AİFD kuralları gereğince yanıt veremeyeceğimizi bilgilerinize sunarız..

pane 4 content

Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü

Bu sayfadaki öneriler tansiyon ölçümünü bilenler için rehber niteliğindedir. Tansiyon ölçümünü bilmiyorsanız öğrenmek için hekiminize danışınız.

Tansiyon ölçen aletlere sfigmomanometre denir. Tansiyon ölçümü sırasında kalp atışlarının dinlenmesini sağlayan aletin adı da steteskop'tur

Sfigmomanometrelerin kumaş kısımlarının içinde kauçuktan yapılı şişirilebilir ve basınca dayanıklı keseler bulunmaktadır. Bu keseler bir hortumla manometreye (üzerinde rakamlar olan ekran) ve bir başka hortumla da pompaya bağlıdır. Kumaş ve içindeki kese manşon adını taşır.

Tansiyon ölçümünde kullanılacak manşonun boyutları uygun olmalıdır. Manşonu kolun tamamını veya en az % 80'ini sarmalıdır. Erişkinler için farklı, çocuklar için farklı boylarda manşonlar vardır.

Tansiyonunu ölçeceğiniz kişi rahat bir pozisyonda oturuyor ya da uzanıyor olmalıdır.

Basıncın ölçüldüğü kol, kalbin hizasında ve yere paralel bulunmalıdır. Kol kaslarında kasılmayı engellemek için kol havada tutulmamalı, altından desteklenmelidir.

Dikkat:


Hasta ölçüm sırasında elini yumruk yapmamalıdır (kan basıncının yüksek bulunmasına neden olabilir)

Mümkünse tansiyon ölçülecek koldaki tüm giysiler çıkartılmalıdır.
Dikkat:
Kolda kalacak giysilerin kesinlikle dar olmamalıdır.
Dirseğin iç kısmındaki bölgede, buradan geçen atardamarın atışlarını elinizin işaret ve orta parmağının uçları ile hissetmeye çalışın.
Manşonu hastanızın kolunun altından geçirin ve kolu manşonun tam ortasına gelmesini sağlayın.

Dikkat:
Manşonun içindeki şişen plastik kese kolu tamamen sarabilecek uzunlukta olmalıdır.
Manşonun alt ucunu atımları hissettiğiniz noktadan 2-3 cm yukarda olması gereklidir.
Kesenin merkezi dirseğin 2-3 cm üzerinde olmalıdır. Manşonu hastanızın koluna sıkmayacak, ya da oynamayacak bir sıkılıkta sarın.

Dikkat:
Manşondan pompaya ve manometreye giden hortumlar nabzı hissettiğiniz alanın üzerine denk gelmelidir.Steteskopu kulağınıza takın ve davul kısmını atımları hissettiğiniz noktaya yerleştirin. Kaymaması ve ciltten ayrılmaması için elinizle tutmaya devam edin.Dikkat:
Steteskopu tutarken, kola basınç uygulamayın.

Steteskopu manşonun altına sıkıştırmayın.


Pompa ile manşonun kesesini şişirin.Dikkat:
Pompanın musluğu şişirme sırasında kapalı olmalıdır. Musluk açıksa manşon şişmez.

Şişirme sırasında oyalanmamalıdır.

Şişirme işlemine kalp atımlarının kaybolduğu noktadan sonra 30 mm Hg daha devam edilmelidir. Şişirme işlemi tamamlandıktan sonra bir yandan pompanın musluğunu hafifçe açarak hava çıkışına ve basıncın azalmasına izin verin bir yandan da steteskoptan kalp atımlarını duyabildiğiniz an manometrede yazan basınç değerini saptayın.


Dikkat:
Bu sırada basınç hızla düşerse, kalp seslerinin duyulduğu değeri doğru saptayamayabilirsiniz
Kalp atımlarının duyulmaya başladığı değer sistolik tansiyon yani büyük tansiyondur.
İzlemeye devam edin. Kalp seslerinin tekrar kaybolduğu an manometrede saptadığınız basınç ise diyastolik tansiyon yani küçük tansiyondur.


Eğer ölçüm değerlerinde bir tereddüt olmuşsa, ikinci defa ölçmeden önce hava kesesi tamamen boşaltın, ve manşonu yeniden şişirin.


Dikkat:
Yarı boşalmış bir kese tekrar şişirilirse KB yanlış olarak yüksek çıkabilir.

Manşondaki havayı iyice boşaltın ve hastanın kolunun dinlenmesini sağlayın.

 • Hasta, kan basıncı ölçümünden yarım saat önce egzersizden kaçınmalı, birşey yememeli, kafein almamalı ve sigara içmemelidir. Hasta en az 5 dakika istirahat etmelidir.
 • Aritmilerde (kalp atışının düzensiz olduğu durumlarda), sistolik ve diyastolik basınçların her birisi için ortalama 3 okuma yapılmalıdır.
 • İki dakika aralıklarla iki veya daha fazla ölçüm alınmalıdır. İki ölçüm arasında 5 mm Hg'dan fazla fark varsa ilave ölçümler yapılmalıdır.
 • İlk ölçümde hipertansiyon tanısı koymaktan kaçınılmalıdır. Sistolik kan basıncı, gün boyunca 100 mm Hg'ya kadar değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle hipertansiyon tanısı koymadan veya tedaviye başlamadan önce, değişik zamanlarda en az 2 kez daha ölçülmelidir.
 • Pratikte tanı veya tedavi ile ilgili kesin yargıya varmadan önce, kan basıncı, haftalar hatta aylar süren dönemlerde, tekrar tekrar ölçüldüğünü hatırlayın.
 • İlk ölçülen kan basıncı değeri, 210/120 mm Hg'dan fazla ise hipertansiyon kabul edilmelidir.
 • Pratikte, sağ veya sol koldan kan basıncı ölçülmesi önem taşımaz ancak kan basıncı ilk muayenede her iki koldan da değerlendirilmelidir.
 • Tekrarlayan üç ölçümde, eğer sistolik/diyastolik kan basıncında 20/10 mm Hg'dan fazla farklılık olursa, eş zamanlı ölçüm yapılmalıdır.
 • Kan basıncı ölçüm kayıtları, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve sağdan mı soldan mı olduğunu, hastanın pozisyonunu, varsa aritmi, heyecan veya hastalık gibi olağan dışı durumları göstermelidir.
 • Tekrarlayan ölçümlerde, manşon mümkün olduğu kadar süratle düşürülmeli ve ardışık okumalar arasında, içindeki hava tamamen boşaltılmalıdır. Ardışık ölçümler arasında en az 15 saniye olmalıdır.
 • Ölçüm yapan kişi, manometreye bir metreden daha uzak olmamalıdır. Ölçüm yapan kişi, rahat ve gevşemiş bir pozisyonda bulunmalıdır.

* Bu sayfa 30.01.2009 tarihinde güncellenmiştir.