Genel Müdürlük ve İlaç Sektörü

SURYAPI & AKEL İŞ MERKEZİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad: No 6
34805 Kavacık - Beykoz - İstanbul

0 850 470 0 111 Novartis İletişim Merkezi (NİM)
0(216) 681 20 00
0(216) 681 20 77

Kurtköy İlaç Fabrikası

Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Cad.
Elif Sok. No:2 34912
Kurtköy - Pendik - İstanbul

0(216) 560 10 00

İletişim Formu

Bize iletmek istediğiniz mesajlarınız için İletişim Formu’nu kullanabilirsiniz.
Hastalıklar ve kullandığınız ilaçlar ile ilgili sorularınızı (ilaç kullanımına bağlı gelişen istenmeyen olaylar hariç olmak üzere )
doktorunuza danışmanızı rica eder, bu tür sorularınıza Sağlık Bakanlığı ve AİFD kuralları gereğince yanıt veremeyeceğimizi bilgilerinize sunarız..

pane 4 content

Fenistil

Cilt üzerine uygulanır.

 • Etkin madde: Her 1 g jel, 1 mg dimetinden maleat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, sodyum edetat, karbomer, propilen glikol, sodyum hidroksit (pH için), saf su
 •  

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
 • Bu Kullanma Talimatında:

  1. FENİSTİL nedir ve ne için kullanılır?
  2. FENİSTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. FENİSTİL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. FENİSTİL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  1. FENİSTİL nedir ve ne için kullanılır?
  • FENİSTİL etkin madde olarak %0.1 oranında (1 mg/g) dimetinden maleat içeren, renksiz ve kokusuz, jel formunda bir ilaçtır.
  • FENİSTİL topikal antihistaminikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir ve alerjik cilt reaksiyonları ve diğer çeşitli nedenlere bağlı kaşıntıyı giderir. Cilde uygulandığında birkaç dakika içinde kaşıntı ve iritasyonu geçirir.
  • FENİSTİL 30 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
  • FENİSTİL,
   • İltihabi olmayan cilt hastalıklarına (dermatoz) bağlı kaşıntılar,
   • Döküntü (ürtiker),
   • Böcek ısırmaları,
   • Güneş yanıkları ve yüzeysel hafif yanıklarda kullanılır.
  1. FENİSTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FENİSTİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Dimetinden maleata veya FENİSTİL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise
  • FENİSTİL’i, bebeklerin ve küçük çocukların geniş cilt alanlarında, özellikle soyulma ya da enflamasyon varsa, kullanmayınız.

  FENİSTİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • FENİSTİL’in uygulandığı alanları uzun süre güneşe maruz bırakmayınız.
  • Çok ciddi kaşıntılarınız ve/veya geniş yaralarınız varsa FENİSTİL kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FENİSTİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

  FENİSTİL’in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Hamile iseniz FENİSTİL’i, ciltte geniş alanlara, özellikle soyulma ya da iltihaplanma varsa, uygulamayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bebeğinizi emziriyorsanız FENİSTİL’i, ciltte geniş alanlara, özellikle soyulma ya da iltihaplanma varsa, uygulamayınız.
  • FENİSTİL’i meme uçlarına sürmeyiniz.

  Araç ve makine kullanımı

  FENİSTİL’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

  FENİSTİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  FENİSTİL propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.

  FENİSTİL benzalkonyum klorür içerdiğinden irritan cilt reaksiyonlarına sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  1. FENİSTİL nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, günde 2–4 defa uygulayınız.

  Bir hafta içinde şikayetlerinizde düzelme olmazsa doktorunuza danışınız.

  Hamileliğin ilk 3 ayı sonrasında incelmiş, gergin ve iltihaplı cilt yüzeyine sürülmemesi – dikkatle kullanılması – gerekir.

  Uygulama yolu ve metodu:

  FENİSTİL’i derinin etkilenen bölgesine sürünüz.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanım:

  FENİSTİL’i bebeklerin ve küçük çocukların geniş cilt alanlarında, özellikle soyulma ya da iltihaplanma varsa uygulamayınız.

  Özel kullanım durumları:

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer FENİSTİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FENİSTİL kullandıysanız:

  FENİSTİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FENİSTİL’i kullanmayı unutursanız:

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  FENİSTİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
  Bulunmamaktadır.

  1. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, FENİSTİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Karşılaşılabilecek yan etkiler için şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

  Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Deri ve deri altı doku hastalıkları

  Seyrek: Ciltte hafif kuruluk, hafif yanma hissi
  Çok seyrek: Alerjik deri reaksiyonları

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  1. FENİSTİL’in saklanması

  FENİSTİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra FENİSTİL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FENİSTİL’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi : Novartis Ürünleri
  34912 Kurtköy-İstanbul
  Üretim Yeri : Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
  Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

  Bu kullanma talimatı 16.05.2011 tarihinde onaylanmıştır.

   Başa dön


  * Bu sayfa 18.11.2014 tarihinde güncellenmiştir.