Genel Müdürlük ve İlaç Sektörü

SURYAPI & AKEL İŞ MERKEZİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad: No 6
34805 Kavacık - Beykoz - İstanbul

0 850 470 0 111 Novartis İletişim Merkezi (NİM)
0(216) 681 20 00
0(216) 681 20 77

Kurtköy İlaç Fabrikası

Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Cad.
Elif Sok. No:2 34912
Kurtköy - Pendik - İstanbul

0(216) 560 10 00

İletişim Formu

Bize iletmek istediğiniz mesajlarınız için İletişim Formu’nu kullanabilirsiniz.
Hastalıklar ve kullandığınız ilaçlar ile ilgili sorularınızı (ilaç kullanımına bağlı gelişen istenmeyen olaylar hariç olmak üzere )
doktorunuza danışmanızı rica eder, bu tür sorularınıza Sağlık Bakanlığı ve AİFD kuralları gereğince yanıt veremeyeceğimizi bilgilerinize sunarız..

pane 4 content

Theraflu Forte

FARMASÖTİK ŞEKLİ:

Film tablet

FORMÜLÜ:

1 film tablet
Aktif maddeler: Parasetamol 650 mg Fenilefrin hidroklorür 10 mg Klorfeniramin maleat 4 mg
Yardımcı maddeler: Kinolin sarısı, Metilparaben, Titan dioksid

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Parasetamol etkin bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Trombosit agregasyonunu inhibe etmez, protrombin cevabını etkilemez. Ağız yolundan alınımını takiben hızla ve hemen hemen tümüyle emilir. Etkisi 15-30 dakikada başlar. Fenilefrin hidroklorür, başlıca adrenerjik reseptörler üzerine direkt etkisi olan sempatomimetik bir maddedir. Bir nazal dekonjestan olarak üst solunum yolu mukozalarındaki şişkinliği giderir, vazokonstriktör etkisi ile burun ve sinüslerdeki tıkanıklıkları hafifletir. Klorfeniramin maleat; antihistaminik (antiallerjik) bir madde olup, kılcal damarlardaki geçirgenliği azaltarak burun akıntısı, aksırma, gözde sulanma ve kaşıntı gibi belirtileri giderir.

ENDİKASYONLARI:

Grip ve soğuk algınlığına bağlı ağrı, ateş ve nezlenin semptomatik tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI:

Etken maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Hipertansiyon, ciddi kardiyovasküler bozukluk, hipertiroidizm, diyabet, astma, glokom, amfizem, kronik akciğer hastalığı, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları, prostat hipertrofisine bağlı idrar retansiyonu gibi durumlarda dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanım: Hepatik nekroz (parasetamol aşırı dozunda) doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir, ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g'ın üzerinde alan yetişkinlerde, toksisite görülmesi muhtemeldir. Kronik alkoliklerde, terapötik dozlardan sonra hepatotoksisite ve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2 g'ın altında tutulmalıdır. Klorfeniramin maleat sedatif etkisiyle, dikkat gerektiren makinalarla çalışanlarda, tehlikeli ve/veya yüksek yerlerde çalışanlarda veya vasıta kullananlarda kazaya neden olabileceğinden, Theraflu forte tablet kullanımında bu gibi işler yapılmamalıdır. Hastalıkla ilgili belirti ve bulguların düzelmemesi, yenilerinin ortaya çıkması ya da ateşin 3 günden fazla sürmesi durumlarında doktorunuza başvurunuz. Genel olarak 3-4 günden fazla kullanılmamalıdır. Doktor tavsiyesi olmadan gebe ya da emziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Kullanırken ilaç etkileşmeleri göz önüne alınmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:

Deri döküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi, baş dönmesi, nadiren gastrointestinal bozukluklar, sedasyon, ağız kuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilite görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:

Antihistaminikler; alkol ve antidepresanların etkilerini artırdığından birlikte kullanılmamasına dikkat edilmelidir. MAO inhibitörleri, antihistaminiklerin antimuskarinik ve merkezi depresan etkilerinde artışa ve etki sürelerinde uzamaya neden olabileceklerinden Theraflu forte ile birlikte kullanılmamalıdır. Antiepileptikler, barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar ve alkol parasetamol'ün yarı ömrünü uzatabilir ve toksisitesini artırabilir. Antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerin kronik kullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamol'ün terapötik düzeylere ulaşmasını engelleyebilirler. Metoklopramid parasetamol'ün ince barsaklardan absorpsiyonunu hızlandırır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU:

12 yaş ve üzeri erişkinlerde genel olarak 6 saatte 1 tablet alınır. Doktor gerek gördüğünde, hastanın durumuna göre 4 saatte 1 tablet verilebilir. Günde maksimum 6 tableti aşmamalıdır.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER:

Semptomlar: Başağrısı, baş dönmesi, gerginlik, konfüzyon, halüsinasyon, konvülsiyonlar, taşikardi, aritmi. Tedavi: Gastrik lavaj yapılıp, duruma göre aktif kömür verilebilir. Kardiyovasküler sistem ve solunum sisteminin yakın izlenmesiyle birlikte semptomatik ve destekleyici tedavi yapılır. Akut parasetamol zehirlenmesi durumunda spesifik antidotu N-asetilsistein ilk 16 saat içinde uygulanır. N-asetilsistein oral uygulanacaksa daha önce verilen aktif kömür ya lavaj ile temizlenmeli ya da verilmemelidir. Hemodiyaliz ve hemoperfüzyon yapılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI:

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI:

Theraflu Forte, 20 film tabletlik blister ambalajda
Novartis Consumer Health S.A. Nyon, İsviçre lisansı ile üretilmiştir.

Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri:

Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
80640 4. Levent - İSTANBUL

Ruhsat Tarihi ve No:

29.07.1997 - 183/49

Reçete ile satılır.

Başa dön


* Bu sayfa 18.11.2014 tarihinde güncellenmiştir.