Genel Müdürlük ve İlaç Sektörü

SURYAPI & AKEL İŞ MERKEZİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad: No 6
34805 Kavacık - Beykoz - İstanbul

0 850 470 0 111 Novartis İletişim Merkezi (NİM)
0(216) 681 20 00
0(216) 681 20 77

Kurtköy İlaç Fabrikası

Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Cad.
Elif Sok. No:2 34912
Kurtköy - Pendik - İstanbul

0(216) 560 10 00

İletişim Formu

Bize iletmek istediğiniz mesajlarınız için İletişim Formu’nu kullanabilirsiniz.
Hastalıklar ve kullandığınız ilaçlar ile ilgili sorularınızı (ilaç kullanımına bağlı gelişen istenmeyen olaylar hariç olmak üzere )
doktorunuza danışmanızı rica eder, bu tür sorularınıza Sağlık Bakanlığı ve AİFD kuralları gereğince yanıt veremeyeceğimizi bilgilerinize sunarız..

pane 4 content

Voltaren Emulgel

FORMÜLÜ:

1 gram
Voltaren Emulgel'de aktif madde olarak 11.6 mg diklofenak dietilamonyum (10 mg diklofenak sodyuma eşdeğer) ve diğer yardımcı maddeler yanında izopropil alkol, propilen glikol ve parfüm krem 45 bulunur. Sıvağı, izopropil alkol ve propilen glikol içeren sulu jel içinde yağlı bir emülsiyondur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Prostaglandin biyosentezinin diklofenak tarafından inhibisyonu deneysel olarak gösterilmiştir ve bu diklofenakın etki mekanizmasının önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Travmatik veya romatizmal kaynaklı enflamasyonda, Voltaren Emulgel'in ağrıyı dindirdiği, ödemi azalttığı ve normal fonksiyona dönüş süresini kısalttığı gösterilmiştir. Emilim: Deriden emilen diklofenak miktarı, temas süresi ve Voltren Emulgel ile kaplı alan ile orantılı olup total topikal doz ve derinin hidrasyonuna bağlıdır. 500 cm2'lik bir alana 2.5 gram Voltaren Emulgel sürüldükten sonra, diklofenak dozunun yaklaşık %6'sı emilir. Dağılım: Voltaren Emulgel el ve diz eklemlerine lokal uygulandıktan sonra, diklofenak plazma, sinovyal doku ve sinovyal sıvıda ölçülebilir. Diklofenak başlıca albumin (%99.4) olmak üzere serum proteinlerine %99.7 oranınıda bağlanır. Biyotransformasyon: Diklofenakın biyotransformasyonu, kısmen esas molekülün glukuronidasyonu, fakat esas olarak, çoğu glukuronid konjugatlarına dönüşen, çeşitli fenolik metabolitlerin elde edildiği, tek veya multipl hidroksilasyon ve metoksilasyon ile olur. Eliminasyon: Diklofenakın plazmadan total sistemik klirensi 263±56 ml/dak. (ortalama değer±standart sapma)'dır. Plazmadaki terminal yarı ömrü 1-2 saattir. Diklofenak ve metabolitleri başlıca idrarla atılır.

ENDİKASYONLARI:

Burkulma, ezilme, incinme gibi tendonların, ligamentlerin, kasların ve eklemlerin travma sonrası enflamasyonu; Tendovajinit, bursit ve omuz-el sendromu gibi yumuşak doku romatizmasının lokalize şekilleri; Dejeneratif romatizmanın lokalize şekilleri. Örneğin; periferik eklemler ve vertabral kolonda osteoartroz.

KONTRENDİKASYONLARI:

Diklofenak'a, propilen glikole, izopropil alkole veya diğer yardımcı maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Voltaren Emulgel ayrıca, asetilsalisilik asit veya diğer non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar tarafından astım atakları, ürtikerleri veya akut nezleleri alevlendiren hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Diklofenak topikal olarak uygulandığında sistemik yan etkilerin görülme olasılığı, oral diklofenak tedavisinde görülen yan etkilerin sıklığından daha azdır. Bununla beraber, Voltaren Emulgel, oldukça geniş deri alanlarına ve uzunca bir süre uygulandığında sistemik yan etki olasılığı bertaraf edilemez. Bu şekilde uygulama düşünüldüğünde Voltaren ürün bilgisine başvurulmalıdır. Voltaren Emulgel sadece zedelenmemiş ve sağlıklı deri üzerine sürülmelidir (açık yaralara sürülmez). Gözlerle veya mukoz membranlarla temas ettirilmemelidir. Ağızdan alımamalıdır. Hamilelik ve Emzirme: Voltaren Emulgel ile hamile kadınlar üzerinde yeterli deneyim olmadığından, preparatın hamilelerde kullanılması önerilmemektedir. Emziren annelerin sütünde aktif maddenin ölçülebilir miktarlarının bulunması beklenmez. Bununla beraber, emzirenlerde Voltaren Emulgel kullanımı ile ilgili herhangi bir deneyim bulunmamaktadır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:

Lokal reaksiyonlar: Bazen alerjik veya alerjik olmayan kontakt dermatit (kaşıntı, ciltte kızarıklık, ödem, papül vezikül, bül veya derinin pullanması gibi semptomlar ve belirtiler gösteren). Sistemik reaksiyonlar: Çok ender olarak jeneralize deri döküntüleri; aşırı duyarlılık reaksiyonları (örneğin; astmatik atak, anjioödem); ışığa duyarlılık reaksiyonları.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞMELER:

Herhangi bir etkileşim bilinmemektedir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU:

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar uygulanır. Erişkinler: Voltaren Emulgel günde 3-4 defa deriye lokal olarak yavaşça ovmak suretiyle uygulanır. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram Voltaren Emulgel (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 400-800 cm2'lik bir alanı tedavi etmek için yeterlidir. Uygulamadan sonra, tedavi edilen bölge olmadıkları takdirde eller yıkanmalıdır. Tedavi süresi endikasyona ve elde edilen cevaba bağlıdır. Tedavinin 2 hafta sonra gözden geçirilmesi tavsiye edilir. Çocuklar: Voltaren Emulgel'in çocuklarda kullanımı ile ilgili doz önerileri ve endikasyonlar saptanmamıştır.

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ:

Topikal olarak uygulanan diklofenakın düşük sistemik emilimi doz aşımını imkansız hale getirir.

SAKLAMA KOŞULLARI:

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Kutu üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI:

Voltaren Emulgel, 50 gramlık tüpte.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:

Voltaren 25 mg Tablet; blister ambalajda 30 ve 60 tablet,
Voltaren 50 mg Tablet; blister ambalajda 20 tablet,
Voltaren SR 75 Tablet; blister ambalajda 20 tablet,
Voltaren 100 mg Retard Tablet; blister ambalajda 10 ve 30 tablet,
Voltaren 100 mg Supozituvar; 5 ve 10 tablet supozituvar,
Voltaren 75 mg/3 ml Ampul; 4 ve 10 ampul.

Novartis Consumer Health S.A. Nyon, İsviçre lisansı ile üretilmiştir.

Ruhsat Sahibi:

Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
34349 Beşiktaş-İstanbul

Üretim Yeri:

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
39780 Küçükkarıştıran-Lüleburgaz

Ruhsat Tarihi ve No.:

11.10.1988 - 146/33

Reçete ile satılır.

Başa dön


* Bu sayfa 18.11.2014 tarihinde güncellenmiştir.