İlaç listesi

DESFERAL 500 mg IM/IV/SC enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon

Deferoksamin metansülfonat

DEXA-SİNE % 0,1 Göz Damlası

1 ml çözelti 1 mg deksametazon sodyum fosfat içerir.

DEXA-SİNE SE %0.1 tek kullanımlık göz damlası, çözelti

Deksametazon sodyum fosfat

Diovan ® 160 mg film tablet

Valsartan

Diovan ® 320 film tablet

Valsartan

Diovan ® 80 mg film tablet

Valsartan

DUOTRAV

40 mikrogram/ml travoprost, 5mg/ml timolol (6.8 mg timolol maleat’a eşdeğer)