İlaç listesi

Ilaris®150 mg/ml enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon.

Kanakinumab