İlaç listesi

ILARIS®150 mg/ml enjeksiyonluk çözelti

Kanakinumab

ILARIS®150 mg/ml enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon.

Kanakinumab