İlaç listesi

KUZELVA® 70 mg Enjeksiyonluk Çözelti içeren Kullanıma Hazır Enjektör

1 ml çözeltide 70 mg erenumab