İlaç listesi

REVOLADE® 12.5 mg film kaplı tablet

eltrombopag olamin

REVOLADE® 25 mg film kaplı tablet

eltrombopag olamin

REVOLADE® 50 mg film kaplı tablet

eltrombopag olamin

RITALIN® 10 mg tablet

Metilfenidat hidroklorür

RİTALİN® LA 10 mg modifiye salımlı kapsül

Metilfenidat hidroklorür

RİTALİN® LA 20 mg modifiye salımlı kapsül

Metilfenidat hidroklorür

RİTALİN® LA 30 mg modifiye salımlı kapsül

Metilfenidat hidroklorür

RİTALİN® LA 40 mg modifiye salımlı kapsül

Metilfenidat hidroklorür

RYDAPT® 25 mg yumuşak kapsül

midostaurin