İlaç listesi

VERXANT® 150 mg SC enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon

secukinumab

VIGAMOX®

1 ml çözelti, 5 mg moksifloksasin baza eşdeğer 5.45 mg moksifloksasin içerir.

VISKEN® 5 mg tablet

Pindolol

VOLTAREN RETARD® 100 mg Tablet

Diklofenak sodyum

VOLTAREN® 25 mg Enterik Kaplı Tablet

Diklofenak sodyum

VOLTAREN® 50 mg enterik kaplı tablet (20 adet)

Diklofenak sodyum

VOLTAREN® SR 75 mg Film Tablet

Diklofenak sodyum

VOLTAREN®100 mg Süpozituvar

Diklofenak sodyum

VOTRIENT® 200 mg film kaplı tablet

Pazopanib

VOTRIENT® 400 mg film kaplı tablet

Pazopanib

VOTUBIA® 10 mg tablet

Her bir tablet 10 mg everolimus içerir

VOTUBIA® 2 mg dağılabilir tablet

Everolimus

VOTUBIA® 2.5 mg tablet

Everolimus

VOTUBIA® 3 mg dağılabilir tablet

Everolimus

VOTUBIA® 5 mg dağılabilir tablet

Everolimus

VOTUBIA® 5 mg tablet

Her bir tablet 5 mg everolimus içerir