İlaç listesi

XOLAİR® 150 mg/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektör

Omalizumab

XOLAİR® 75 mg/ 0.5 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektör

Omalizumab

XOLAIR®150 mg Enjeksiyonluk Çözelti için Toz içeren Flakon

Omalizumab